serveis del refugi

28 places. Degut a les mesures COVID les places queden reduïdes entre 12 i 20 places segons circunstancies. 

28 plazas. Debido a las medidas COVID las plazas quedan reducidas entre 12 y 20 plazas según circunstancias. 

Edredons i mantes. L'hivern 2022 si es donarà aquest servei. Recomanem portar un SAC DE  DORMIR DE LLENÇOL

Edredones y mantas. Este invierno 2022 si se dará este servicio. Recomendamos llevar  SACO DE DORMIR DE SÁBANA 

Matalassos. Degut a les mesures COVID s'han aportant fundes de poliuretà-antibacterianes que permeten la higiene diaria amb aigua i sabó.

Colchones: por medidas COVID se han aportando fundas de poliuretano-antibacterianes que permiten la higiene diaria con agua y jabón.

1 WC exterior

1 Dutxa d'aigua calenta (només funciona a l'estiu)

1 Ducha de agua caliente (solo funciona en verano)

Estufa de pellets

Radio d'emergència

Font exterior. Aquest hivern 2022 no funciona

Fuente exterior. Este invierno 2022 NO FUNCIONA

Servei de menjar i begudes

Servicio de comer y bebidas

Mitja pensió

Media pensión

Pensió complerta 

Pensión completa 

Servei de guies de muntanya

 Servicio de guías de montaña