serveis del refugi

28 places. Degut a les mesures COVID les places queden reduïdes entre 8 i 15 places segons circunstancies. 

28 plazas. Debido a las medidas COVID las plazas quedan reducidas entre 8 y 15 plazas según circunstancias. 

Edredons i mantes. A l'estiu 2020 no s'ha donat aquest servei,  A l'hivern 20/21 serà obligatori el sac de llençol i coixinera per poder obtenir el servei de edredón/manta.

Edredones y mantas. En verano 2020 no se ha dado este servicio,  En invierno 20/21 será obligatorio el saco de sábana y coixinera para poder obtener el servicio de edredón/manta.

Matalassos. Degut a les mesures COVID s'han aportant fundes de poliuretà-antibacterianes que permeten la higiene diaria amb aigua i sabó.

Colchones: por medidas COVID se han aportando fundas de poliuretano-antibacterianes que permiten la higiene diaria con agua y jabón.

1 WC exterior

1 Dutxa d'aigua calenta (només funciona a l'estiu)

1 Ducha de agua caliente (solo funciona en verano)

Estufa de pellets

Radio d'emergència

Font exterior

Fuente exterior

Servei de menjar i begudes

Servicio de comer y bebidas

Mitja pensió

Media pensión

Pensió complerta 

Pensión completa 

Servei de guies de muntanya

 Servicio de guías de montaña